SECC Roster

Eligibility list for: South East Contest Club
Geographic Area: 250 mile circle
Center: EM83lg
List uploaded at 3/1/2024Note: To submit a score for the South East Contest Club for an ARRL or CQ sponsored contest you must be within 250 miles of the club center, which is located at EM83lg. Other contest such as the NAQP, NA Sprint or State QSO Parties have no distance limitations.

CallGridDistance
AA4CFEM74rd105.3
AA4GAEM84hb58
AA4LREM83at64.7
AA4NUEM65ss260.1
AA5JFEM83xl59.5
AB3AIEM73xk58.9
AD4XTEM72mm122.7
AD8JEM85rr172.2
AE4CWEM73tx91
AE4GSEM75nf171.1
AE4OEM73sx95.1
AE4YEM85si147.7
AF4PXEM74mg130
AK4EMEM73xj58.4
AK4IEM74sa96.6
AK4NZEM83xi58
K1AJEM93va164.8
K1ZZIEM74nd121.5
K2SXFM03kl226.4
K2UFTEM73uw85.4
K3GWKEM73xh57.8
K3LBEM81ic150.4
K3UTEM91hd176.2
K4BAIEM72ml123.9
K4EAEM74gm163.3
K4EAKEM73tv88.1
K4FTEM92nq131.9
K4HCQEM72mn121.5
K4HMBEM85hi145.2
K4HREM93hf96.3
K4IDXEM84em92.6
K4JRBEM73vx83.1
K4NVEM73vn70.2
K4OGGEM73uw85.4
K4PHEEM72uc108.5
K4VBMEM73vx83.1
K4WDREM84if67.8
K4WPEM92gf116.8
K4YJJEM73tx91
K5JREM74ue95.8
K8LBQEM72mn121.5
KA3BZOEM72kk133.9
KA4GSREM83an56.6
KB3FWEM92mf140.8
KB4KBSEM74tb94.2
KC4UCTEM73tv88.1
KC8YRKEM84aj93.9
KD4QMYEM82dv46.5
KE0LEM75ne168.8
KE2ETEM75wb138.4
KE4EAEM84xx131.2
KE4IEM74ke135.4
KE4QCMEM73ws71.3
KE4UWEM74sa96.6
KI4MYDEM72mm122.7
KI4MZCEM84do99.7
KJ4REM93tv159.5
KM4DAYEM73ut81.1
KM4FEM73mv118.5
KM4SLWEM72op110.3
KN4BITEM75va138.1
KN8UEM73ts84.2
KR4AEEM84co101.7
KT4OEM86wo236.1
KT4QEM85da126.8
KT4XNEM72wt70.3
KU8EEM72op110.3
KW4AQEM83ae53.3
KW4NJAEM83iw48.3
KY4EEM93lq118.8
KY4GSEM93ia102.7
LZ4AXEM73ut81.1
N2WFEM73vl68.8
N3HEEEM84ms103.8
N3ZLEM85qn160.1
N4ARYEM82fm59.4
N4CNEM84ck91.4
N4DDMEM83bu62.7
N4DUEM71uo136.3
N4EEVEM91iw137.3
N4ELCEM74sb98.1
N4ETCEM85jj147.1
N4FDEM83fw54.3
N4GGEM74rd105.3
N4HHEM73ts84.2
N4HYEM72ip137.4
N4IJEM95bh156
N4IQEM84ws116.2
N4JEHEM74lt156.4
N4KGOEM73ji125.2
N4KHEM64rp221.9
N4LREM73gn140.8
N4MIEM83vk49.5
N4OOEM73qw102.1
N4TOLEM74tb94.2
N4XLEM84ub69.7
N4XTTEM86uq239.9
N5TOOEM73qk92.1
N9FZEM82dl67
ND4KEM83jc15
ND4VEM73vw81.4
NE4SEM74sa96.6
NG2JEM74rd105.3
NG4DXEM74rl119.9
NJ8JEM73rw97.8
NN4KEM73wu74.3
NN4SSEM94bx135.6
NN9DDEM73vo71.1
NO9EEM83iw48.3
NQ4IEM73vg67.4
NS4TEM73sk82.6
NX3HEM93fd87.1
W1BOEM72ll128.3
W2ECKEM91lw148.5
W3PJEM84cx125.6
W4ANEM72ml123.9
W4ANOEM74ua88.6
W4ANTEM93qc140.2
W4ATLEM73uw85.4
W4AXEM74tg103.1
W4DDEM74xg89.8
W4DQVEM73qw102.1
W4GKFEM73tw89.5
W4TMEM73tx91
W4TWKEM84fq102
W4UKEM95an170
W4VSEM80iu167.6
W4WAEM84el89.9
W4XOEM73og101.1
W6IZTEM74xw128.6
W6XAEM73vu78.3
W8FNEM85vg146.2
WA2MBPEM73sx95.1
WA4RTEEM91ge171.1
WA4TTEM82pr42.1
WA4ZOFEM72gu142.9
WA8OJREM94bx135.6
WC4YEM73vu78.3
WF4WEM74tc95.9
WF9AEM73ut81.1
WR4KEM73ou108.5
WU0BEM94lb127.4
WU4BEM73tx91
WU5EEM72ph117.3
WW4LLEM73ql92.5
WW4XXEM73ut81.1
WZ4MEM95ol199.4